Hjälp

Programmets inställningar nås från tray-ikonen.

Windows

Du hittar oftast Tray-ikonen nere till höger på Windows.

Programmets tray-ikon på Windows.
Mac

Du hittar oftast Tray-ikonen uppe till höger på Mac.

Programmets tray-ikon på Apple macOS.
Välj övningar

Programmet låter dig välja vilka övningar som du vill ska visas i påminnelserna. Klicka på övningen för att välja om den ska visas eller ej. Ett rött kryss visar att övningen är inaktiv.

Gränssnitt för anpassning av vilka övningar som ska visas.
Intervall

Applikationens standardinställning är att ge dig en påminnelse var 45:e minut. Intervallet kan anpassas genom att välja ett annat intervall under Inställningar-tabben.

Gränssnitt för val av påminnelseintervall.
Aktivering av licens

Efter du köpt en licens kan den användas för att behöver licensen aktiveras i programmet. Att aktivera är enkelt. Öppna programmets inställningar via ikonen som visas ovan. Gå till Licens-tabben, skriv in licensnyckeln och klicka på Aktivera. Verifieringen kan ta ett par sekunder.

Gränssnitt för aktivering av licens.
Information

Klicka på påminnelsen för att få mer detaljerade instruktioner om hur en övning ska utföras.

Detaljerade instruktioner för hur nedre sidstretchen utförs.