Avsluta prenumeration

Skicka ett mail till cancel@mibreaker.com för att avsluta prenumerationen. Ange din licensnyckel och e-posten som vi skickar fakturor till.

Efter prenumerationen avbrutits kommer du kunna fortsätta använda applikationen under hela den betalda perioden.